De grootte van de door ondertekenaars ingevulde tekst