Export de door de ondertekenaars ingevulde gegevens