Exporteer de door de ondertekenaars ingevulde gegevens